Interim Management

  • Öka organisationens flexibilitet och förmåga att nå sina mål
  • Tillför ett erfaret och externt bedömningssätt samt överför kunskap och kompetens
  • Tillfällig resursförstärkning att ta in vid förändringsprocesser

Kontakta oss här om vi kan hjälpa dig med detta.

Styrelseuppdrag

  • Styrelseuppdrag inom privat och statlig verksamhet
  • Strukturerat och professionellt styrelsearbete
  • Mentorskap och bollplank till VD / ägare

Kontakta oss här om vi kan hjälpa dig med detta.

Konsultuppdrag

  • Rådgivning inom produkt och affärsutveckling
  • Avtal och bolagsbildning
  • HR

Kontakta oss här om vi kan hjälpa dig med detta.